Ogłoszenia Katalog Firm Współpraca Praca Sonda
KF Internetowy Katalog Firm i Ogłoszeń

dodaj do ulubionych
Środa, 31 maja 2023 roku  Ilość wejść: 2564438
Szukaj:
Dodaj ogłoszenie ekspresowo Dodaj firmę ekspresowo
Ogłoszenia
Ostatnio dodane
 1. Wysokie odszkod...
  - Kielce
 2. Oddłużanie- upa...
  - Kielce
 3. Zadłużone Spółk...
  -
 4. kupie wojskowe ...
  - Cała Polska
 5. Skup Spółek ora...
  - Polska
 6. Dezynfekcja spr...
  - Chełmek
 7. Kupujemy Zadłuż...
  - Warszawa
 8. Zadłużona Dział...
  - Warszawa
 9. Kupujemy Zadłuż...
  - Warszawa
 10. Sprzedaj Zadłuż...
  - Warszawa
Logowanie

Login:
Hasło:

  + Dodaj firmę   + Dodaj ogłoszenie   Biznes   Kursy walut   Reklama   Kontakt   Poleć nasz serwis
Pogoda
Pogoda w całej Polsce na jutro Pogoda w całej Polsce na jutro w nocy Pogoda w całej Polsce na pojutrze

Regulamin§1
Postanowienia ogólne

 1. Firma "NM" Sp. z o. o. zwana także w dalszej części regulaminu Usługodawcą, świadczy usługi w zakresie wymienionym w późniejszych paragrafach Zamawiającemu pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

 2. W ramach KF Internetowego Katalogu Firm i Ogłoszeń Usługodawca świadczy usługi związane z zamieszczeniem wpisu firmy Zamawiającego w katalogu, prezentacji reklam na stronie oraz ogłoszeń. Wpis oraz ogłoszenie może być darmowe lub płatne, Zamawiający określa jego typ i w zależności od zamówienia uiszcza odpowiednią opłatę (jeśli jest wymagana).

 3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędnym warunkiem do korzystania z usług KF Internetowego Katalogu Firm i Ogłoszeń.


 4. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 5. Regulamin świadczenia usług, znajdujący się w linku Regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczenia usług przez firmę "NM" Sp. z o. o., prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Usługodawcy, zasady ewentualnych rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności oraz postanowienia ogólne.

 6. Wypełniając formularz zamówienia Zamawiający oświadcza i potwierdza, że treść i materiały prezentowane w KF Internetowym Katalogu Firm i Ogłoszeń nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich., jednocześnie oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.

 7. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub sugestie należy kierować na adres: admin@kf.net.pl.


§2
Zamówienie

 1. Podstawą uruchomienia usług wymagających rejestracji jest:
  a) wypełnienie przez użytkownika formularzu zamówienia, znajdującego się na KF Internetowym Katalogu Firm i Ogłoszeń,
  b) dokonanie wpłaty (jeżeli jest wymagana - płatność po przez kody SMS) w zależności od wybranych form wpisu lub ogłoszenia,
  c) weryfikacja danych podanych w formularzu.

 2. W celu zamówienia reklamy lub linku sponsorowanego należy skontaktować się z działem sprzedaży pod adresem e-mail: reklama@katalog.firm.net.pl. Cennik oraz opis dostępnych form reklamy dostępny jest linku Reklama w KF.


§3
Dodawanie firmy do katalogu

 1. Firma może zostać dodana do katalogu jedynie poprzez wypełnienie na stronie formularza zgłoszeniowego w linku Dodaj firmę.

 2. Dodanie płatnego wpisu następuje po weryfikacji w terminie do 24 godzin (przy płatnym wpisie) lub w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze daty wypełnienia formularza.

 3. Dodanie darmowego wpisu następuje po weryfikacji w terminie do 7 dni lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wypełnienia formularza.

 4. Wszelkie poprawki do wpisu należy zgłaszać na adres e-mail: admin@kf.net.pl.


§4
Usuwanie firmy z katalogu

 1. Klient może usunąć swój wpis w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać informacje z treścią rezygnacyjną pod adres e-mail: admin@kf.net.pl.

 2. Wpis zostanie usunięty nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.

 3. Po wcześniejszej rezygnacji wpisu firma "NM" Sp. z o.o. nie zwraca uiszczonej wcześniej opłaty.

 4. Gdy minie okres opłaconego przy rejestracji abonamentu (12 miesięcy) i nie zostanie dokonane przedłużenie o kolejne 12 miesięcy, wpis płatny może zostać ograniczony do wpisu darmowego.


§5
Dodawanie ogłoszeń

 1. W celu dodania nowego ogłoszenia należy wypełnić zamieszczony w linku Dodaj ogłoszenie formularz.

 2. Dodanie płatnego ogłoszenia następuje po weryfikacji w terminie do 24 godzin (przy płatnym ogłoszeniu) lub w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wypełnienia formularza.

 3. Dodanie darmowego wpisu następuje po weryfikacji w terminie do 7 dni lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wypełnienia formularza.

 4. Wszelkie poprawki do ogłoszenia należy zgłaszać na adres e-mail: admin@kf.net.pl.


§6
Usuwanie ogłoszenia z katalogu

 1. Klient może usunąć swoje ogłoszenie w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać informacje z treścią rezygnacyjną pod adres e-mail: admin@kf.net.pl.

 2. Ogłoszenie zostanie usunięte nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.

 3. Po wcześniejszej rezygnacji ogłoszenia firma "NM" Sp. z o.o. nie zwraca uiszczonej wcześniej opłaty.


§7
Reklama

 1. Reklamy sprzedawane są na czas określony.

 2. Cennik oraz opis dostępnych form reklamy dostępny jest w linku Reklama w KF.

 3. W celu zamówienia reklamy należy skontaktować się z działem sprzedaży pod adresem e-mail: reklama@katalog.firm.net.pl.

 4. Firma "NM" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.


§8
Prawa i obowiązki stron

 1. W zakresie określonym przez niniejszy regulamin i na jego warunkach, po spełnieniu niezbędnych czynności do jego realizacji Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy dodanego wpisu lub okres 30 dni dodanego ogłoszenia.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a) nie podejmowania prób korzystania z zasobów, do których dostęp wymaga posiadania hasła i nr identyfikującego, jeśli użytkownik takiego nie posiada,
  b) chronienia haseł i nr identyfikującego przed osobami trzecimi, oraz nie ujawniania ich osobom nie powołanym; na wniosek użytkownika hasło zabezpieczające może zostać zmienione,
  c) nie wykorzystywania zamówionego modułu do umieszczania w nim treści niezgodnych z prawem lub mogących stanowić naruszenie prawa, a także nie zamieszczanie zdjęć i tekstów o treści pornograficznej lub erotycznej,
  d) korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet,
  e) zapoznawania się ze wszelkimi zmianami w regulaminie, cenniku oraz innymi informacjami wysyłanymi na adres e-mail (podany przez Zamawiającego) przez Usługodawcę.

 3. Wszelkie prawa związane z KF Internetowym Katalogiem Firm i Ogłoszeń, rozwiązaniami technicznymi i prezentacją graficzną w nim zawartą przysługują firmie "NM" Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

 4. W przypadku zawieszenia działalności katalogu, z przyczyn nie zależnych od Usługodawcy, nie zwracane będą koszty opłaty abonamentowej. Zawieszenie może powstać na skutek potrzeby modernizacji lub konserwacji serwisu. Zawieszenie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie może zostać przedłużone.


§9
Rozliczenia

 1. W przypadku dodawania płatnych wpisów lub ogłoszeń przez Zamawiającego w zamian za świadczone usługi Usługodawca pobiera opłatę (płatność po przez kody SMS).

 2. Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat.

 3. W przypadku płatnego wpisu w terminie 30 dni przed upływem okresu abonamentu, który wynosi 12 miesięcy użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail podany przy rejestracji. Uiszczenie opłaty spowoduje przedłużenie świadczenia usługi, w przeciwnym razie wpis płatny może zostać ograniczony do wpisu darmowego.

 4. Wypełnienie formularza jak też uiszczanie opłat abonamentowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Za wpis lub ogłoszenie darmowe Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

 6. Za wpis płatny pobierana jest opłata w wysokości 3,69 zł brutto (płatność po przez kody SMS).

 7. Za ogłoszenie płatne pobierana jest opłata w wysokości 3,69 zł brutto (płatność po przez kody SMS).


§10
Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podejmowanie wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania katalogu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści umieszczone przez użytkownika w wykupionych modułach,
  b) nieuprawnione wykorzystywanie przez użytkownika, za pośrednictwem KF Internetowego Katalogu Firm i Ogłoszeń, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez użytkownika, jak również za nieuprawnione wykorzystywanie, za pośrednictwem katalogu praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponosi Zamawiający,
  c) jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu, utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów, łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz osób trzecich).


§11
Postanowienia końcowe

 1. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas określony, równy 12 miesięcy w przypadku wpisu lub równy 30 dni w przypadku ogłoszenia.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu informacji przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych.

 4. Umowa z firmą, która wykupiła wpis rozszerzony zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (na warunkach określonych dla wpisu płatnego) z możliwością przedłużenia, pod warunkiem wykupienia abonamentu. Po upływie okresu abonamentowego i w wypadku nie przedłużenia tego okresu zastosowanie ma pkt. 4 §4.


Zapraszamy do korzystania z serwisu


Redakcja KF Internetowego Katalogu Firm i Ogłoszeń


Katalog Firm
Ostatnio dodane
 1. UNITRAILER Sp. ...
  - Świdnik
 2. Smart Elektro A...
  - Rybnik
 3. Lakate Sp. z o....
  - Rydułtowy
 4. PL TRANS...
  - Czechowice-Dziedzice
 5. Europejskie cen...
  - Kraków
 6. Biuro architekt...
  - Kraków
 7. Stylea - Aranża...
  - Gdynia
 8. Ortoklinik Krak...
  - Kraków
 9. Świat BHP MJM F...
  - Bydgoszcz
 10. SYNTELL S.A....
  - Poznań
Newsletter
Podaj swój e-mail:


  Tani hosting   Tanie domeny   Zamów stronę   Pozycjonowanie www   Zaprojektuj logo
Sonda
Czy korzystasz z promocji?

Tak
Nie
Nie mam zdania


Zobacz wyniki
Szukaj
Szukaj

Dodawanie wpisów firm za SMS, dodawanie ogłoszeń za SMS.
O serwisie Polityka prywatności Reklama Kontakt Uwagi i błędy
©Prawa autorskie 2023. Hosting, Realizacja i Pozycjonowanie NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.